Håkon Kornstad og Det Norske Kammerorkester - Kryssover

Arrangementsinformasjon

Det Norske Kammerorkester tar med seg Håkon Kornstad til Moss kirke som med sin vakre tenor røst og sin saxofon smelter italiensk folkemusikk og jazz sammen.

Foto: Liv Øvland/Risør kammermusikkfest

jazz
mosskirke
jazzfestival
kryssover
jazzfestmoss
detnorskekammerorkester
håkonkornstad

Restriksjoner

Til konsertene på Verket Scene og House of Foundation er det 18-års aldersgrense som følger kommunens skjenkeregler og konsertstedets praksis.

Vergeordning

-Personer under aldersgrensen satt av Arrangøren kan nektes inngang til Arrangementet dersom det ikke foreligger skriftlig vergetillatelse i forkant av Arrangementet.
-Skriftlig vergetillatelse innhentes ved å fylle ut dette skjema og sende til Arrangøren. Arrangøren kan nekte å godkjenne vergetillatelse dersom Arrangementets art tilsier dette.
-Vergen må være minimum 30 år. Person under aldersgrensen må være minimum 13 år for å kunne benytte vergetillatelse.
-En verge kan ha ansvar for 2 personer under aldersgrensen.
-Både Vergen og Person under aldersgrensen må ha gyldig billett til Arrangementet.
-Vergen skal ikke nyte alkohol/rusmidler i forkant av eller under Arrangementet.
-Vergen må være til stede under hele Arrangementet.
-Dersom Arrangøren oppdager brudd på ett eller flere av punktene ovenfor vil både Verge og Person under aldersgrensen bli bedt om å forlate Arrangementet umiddelbart.
-Vergen plikter å erstatte utgifter og eller tap herunder følgetap som Arrangøren blir påført som følge av enhver form for brudd på punktene over.

https://www.mosskulturhus.no/praktisk-info/vergeskjema/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning