DJ Kavaler - Kryssover

Arrangementsinformasjon

Den alltid blide og ulastelig antrukne sjarlatan og levemann dj Kavalér, også kjent som billedkunstner Jon Løvøen, har i over tjue år velsignet glamorøse dansegulv og glisne klubber på de fleste sider av dovrefjell med et utsøkt utvalg soul, disco, jazz og bossa nova, selvsagt på vinyl om vi er riktig heldige supplert med vibraslap, rytmeegg og congas. Det blir svett, mykt, varmt og euforisk, og ikke minst litt snuskete.

jazz
jazzfestival
kryssover
jazzfestmoss
houseoffoundation
djkavaler

Restriksjoner

Til konsertene på Verket Scene og House of Foundation er det 18-års aldersgrense som følger kommunens skjenkeregler og konsertstedets praksis.

Vergeordning

-Personer under aldersgrensen satt av Arrangøren kan nektes inngang til Arrangementet dersom det ikke foreligger skriftlig vergetillatelse i forkant av Arrangementet.
-Skriftlig vergetillatelse innhentes ved å fylle ut dette skjema og sende til Arrangøren. Arrangøren kan nekte å godkjenne vergetillatelse dersom Arrangementets art tilsier dette.
-Vergen må være minimum 30 år. Person under aldersgrensen må være minimum 13 år for å kunne benytte vergetillatelse.
-En verge kan ha ansvar for 2 personer under aldersgrensen.
-Både Vergen og Person under aldersgrensen må ha gyldig billett til Arrangementet.
-Vergen skal ikke nyte alkohol/rusmidler i forkant av eller under Arrangementet.
-Vergen må være til stede under hele Arrangementet.
-Dersom Arrangøren oppdager brudd på ett eller flere av punktene ovenfor vil både Verge og Person under aldersgrensen bli bedt om å forlate Arrangementet umiddelbart.
-Vergen plikter å erstatte utgifter og eller tap herunder følgetap som Arrangøren blir påført som følge av enhver form for brudd på punktene over.

https://www.mosskulturhus.no/praktisk-info/vergeskjema/

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning